Politika privatnosti

Opšte odredbe

N.B.A. doo Beograd, Radoja Dakića 3/6, 11070 NOVI BEOGRAD (u daljem tekstu: „NBA“) označava preduzeće koje upravlja sajtom na veb adresi www.lipotio.com

Privatnost članova i posetilaca sajta je od velike važnosti za NBA i ovom Politikom privatnosti želimo da vas u potpunosti u upoznamo o tome kako se postupa sa vašim ličnim podacima i na koji način se oni štite.

Na ovoj internet stranici prikupljamo mali broj vaših podataka uz vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će vaši podaci biti izbrisani u roku od 15 dana. Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima, osnivaču NBA koji su svi zakonski i ugovorno obavezani da poštuju tajnost ličnih podataka.

NBA prikuplja podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o pretraživaču i domenu preko Google Analytics-a.

O nama i ko kontroliše podatke

Ova veb stranica je vlasništvo NBA, sa sedištem na adresi Radoja Dakića 3/6, 11070 Novi Beograd.

NBA je registrovana firma u Srbiji pod:

matičnim brojem: 07723709

PIB: 100138962

e-adresa: office@nba.co.rs

Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite ovu platformu prihvatate da se vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. NBA će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, odnosno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima.

Ažuriranje i menjanje vaših podataka

Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, možete nas kontaktirati na e-adresu office@nba.co.rs

Korišćenje podataka

NBA će koristiti podatke u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima i kampanjama kroz našu internet stranicu kao i kroz format redovnog slanja novih objava putem e-pošte.

Vi kao posetilac sajta ćete u ovom slučaju imati mogućnost da se odjavite sa liste za dobijanje e-pošte ukoliko više ne želite da primate e-poštu od NBA.

Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika.

NBA se obavezuje da vaše podatke prikupljene kroz internet formulare i e-poštu, Google analitiku neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.

Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

NBA može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj posetilaca naše stranice), ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Kolačići

NBA koristi “kolačiće” (cookies) za ograničene svrhe. “Kolačić” je mali deo podatka koji naša internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču, koji onda može biti sačuvan na Vašem hard disku.

Ukoliko ste zabrinuti za vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti vaš pretraživač da vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje.

Takođe, Google analytics pravi “kolačiće” na osnovu kojih NBA prati posećenost internet stranice.

Zahtev za ponudom i lista za dobijanje e-pošte

Prilikom prijavljivanja za neku od naših usluga kao i na našu listu za dobijanje e-pošte, potrebno je da nam ostavite svoju e-adresu, koju ćemo čuvati i koju nećemo ustupati ili prodavati trećim stranama.

U svakom trenutku možete da se odjavite sa liste za dobijanje e-pošte – tada će vaša e-adresa biti izbrisana iz naše baze.

Veze ka trećim internet stranama

NBA može davati veze ka trećim internet stranicama, kao što ove internet stranice mogu vezivati našu stranicu. Ostale internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti.

NBA nema kontrolu nad takvim internet stranicama, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže

NBA koristi društvene mreže kako bi unapredio svoju misiju. Ove aplikacije zahtevaju korišćenje usluga trećih strana.

Na primer, Fejsbuk nalogom NBA upravlja Fejsbuk i ovom nalogu imaju pristup Fejsbuk korisnici koji su već prihvatili Fejsbuk Politiku privatnosti. Našom Fejsbuk stranom upravljaju zaposleni u NBA koji su za to zaduženi.

NBA ne čuva podatke svojih pratilaca niti obrađuje podatke izvan Fejsbuka.

Deca

NBA ne traži ličnu identifikaciju dece. Korisnici koji su ispod 14 godina starosti ne bi trebalo da ostavljaju bilo kakve lične podatke na stranici.

Bezbednost podataka

NBA čini sve što je u mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima tako što se nalaze skladišteni u računarskom sistemu, zaštićeni šifrom, kome pristup imaju samo zaposleni u NBA.

Promena Politike privatnosti

NBA zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Ukoliko je izmena značajnija, kao npr. ako bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo vas obavestiti putem e-poruke.

Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na stranici Politika privatnosti. Dužni ste da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Nastojeći da stvorimo što bezbedniju stranicu, pozivamo vas da nam dostavite vaše komentare i sugestije na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-adresu office@nba.co.rs